Нано Компьютеры

Напишіть код Найменший з елементів масиву, що мають порядковий номер кратний 2. Розмірність-7

В данній статті ми розглянемо задачу з пошуку найменшого елемента масиву, що має порядковий номер кратний 2. Розмірність масиву у данному випадку складатиме 7.

Алгоритм розв'язання задачі

Задача полягає в тому, щоб перебрати усі елементи масиву з порядковими номерами, що діляться на 2, та знайти серед них найменший елемент. Для розв'язання цієї задачі можна скористатися циклом for.

Код для розв'язання задачі міститиме такі команди:

  1. оголошення змінної для запису мінімального значення;
  2. перебір елементів масиву з порядковими номерами, що кратні 2 та знаходження мінімального значення.

Реалізація коду задачі на Python

Для початку, створимо масив з розмірністю 7:

arr = [9, 4, 2, 7, 1, 5, 8]

Тепер напишемо код для пошуку найменшого елемента масиву з порядковими номерами, що кратні 2:

min_elem = arr[2]  # оголошення змінної для запису мінімального значення

for i in range(4):  # перебір елементів масиву з порядковими номерами, що кратні 2
    if arr[2*i] < min_elem:
        min_elem = arr[2*i]

Оскільки порядковий номер елементів масиву починається з 0, то щоб знайти елементи з порядковими номерами, що кратні 2, ми використовуємо 2*i в циклі.

Результат виконання коду

Для перевірки правильності виконання коду, виведемо на екран значення мінімального елемента, яке міститься у змінній min_elem:

print(min_elem)

Після запуску коду на виконання ми отримаємо на екрані значення 2, що і є найменшим елементом масиву з порядковими номерами, що кратні 2.

Висновок

У данній статті ми розглянули задачу з пошуку найменшого елементу масиву, що має порядковий номер кратний 2, за допомогою використання циклу for. Код розв'язання задачі на мові програмування Python ми також розглянули та перевірили його виконання.